تبلیغات
علی سعادتی(شهرستان زرندیه)

نکته اول :

از بین چهار نهاد برآمده از انتخابات، شورای اسلامی شهر و روستا از اهمیت خاص خود برخوردار است، چون اعضای شورای اسلامی شهر و روستا برخلاف انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان و مجلس، مردم عادی اند، به همین دلیل از دیگر انتخابات متمایز است. انتخابات شوراها معمولا" سیاسی نیست و کسانی باید به آن وارد شوند که در یک یا چند موضوع در حوزه شهری توانمند باشند؛ ازجمله فرهنگی، عمرانی، شهرسازی و. ..

در این انتخابات باید سعی کنیم به نیروهای جوان، خوش فکر و ایده پرداز که دارای طرح و برنامه و استراتژی های مدیریت شهری هستند رای دهیم تا آنان در کنار نیروهای باتجربه ای که از قبل در این مسیر بوده اند برای کارهای بزرگ تربیت شوند.