تبلیغات
علی سعادتی(شهرستان زرندیه)
12:29 ق.ظ
47
لیالی قدر

اِمشَــبـــ اَز فَرق عـلی«ع» کعبهـ پُلی زَد بهـ بهشـتــ ؛

چه مــُراعات نَظیری ستـــ ...
عـــلــی 
کـــــَعبـــه 
بهشــــت
برچسب ها: لیالی قدر، شب قدر،