تبلیغات
علی سعادتی(شهرستان زرندیه)
03:42 ب.ظ
123
علی سعادتی رئیس شورای اسلامی شهر مامونیه در مصاحبه ویژه نامه اطلاعات اعلام کرد جای مهندس مجری در ساخت و ساز های شهر مامونیه خالیست03:41 ب.ظ
122
سعادتی نایب رئیس شورای اسلامی شهر مامونیه طی سخنانی اعلام کرد :03:39 ب.ظ
121
سخنرانی اقای علی سعادتی نایب رئیس شورای اسلامی شهر مامونیه در همایش شهرداران و شورا های اسلامی شهر های استان مرکزی10:43 ب.ظ
120
تقدیر جمعیت حلال احمر شهرستان زرندیه از آقای علی سعادتی


11:47 ب.ظ
119
تقدیر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی از آقای علی سعادتی